• PRACA

    Praca szuka człowieka!

    Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Sędziejowice – podinspektor / inspektor ds. leśnictwa i ochrony środowiska oraz podinspektor/inspektor ds. gospodarski…