• Trenuj z GKS-em!

    Gminny Klub Sportowy Sędziejowice zaprasza wszystkich chętnych mieszkańców Gminy Sędziejowice do udziału w otwartych treningach piłkarskich. Zajęcia odbywają się co tydzień w hali sportowej Zespołu Szkół…

  • Działalność między sesjami 2/2015

    Informacja o działalności przewodniczącego Rady Gminy Sędziejowice w okresie międzysesyjnym przyjęta przed radnych jednogłośnie na VII sesji Rady Gminy Sędziejowice. Informacja obejmuje okres od 26.02.2015 r. do…

  • Święto Patrona Szkoły

    „Czas, który przeszedł do legendy…” widowisko słowno-muzyczne pod tym tytułem upamiętniające czasy Powstania Styczniowego oraz wygraną przez Polaków bitwę pod Sędziejowicami zaprezentowali dla licznie zgromadzonych gości…