• IMG_3841

  Otwarty konkurs ofert dla NGO

  Zarząd Powiatu Łaskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2014 r. realizacji zadań w sferze sportu, polegających na organizacji przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym i…

 • Join Our Team

  Z bloga: Kasa dla NGO w 2014 roku

  Dzisiaj w trakcie posiedzenia Komisji Socjalnej Rady Gminy Sędziejowice pozytywnie zaopiniowaliśmy „Program współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok”. Sam projekt nie budził większych…

 • ngo-main

  Konsultacje dla NGO

  Zarząd Powiatu Łaskiego kieruje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie…