• KGW na nowych zasadach

    Nowa ustawa określająca zasady tworzenia Kół Gospodyń Wiejskich weszła w życie. Mają one być dobrowolną społeczną organizacją mieszkańców wsi, aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich.