• 0_0_productGfx_b0b174a164ab1f76571c9a8dcb4340ab

    KGW na nowych zasadach

    Nowa ustawa określająca zasady tworzenia Kół Gospodyń Wiejskich weszła w życie. Mają one być dobrowolną społeczną organizacją mieszkańców wsi, aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich.