Forum Profilaktyczne z Sędzią Wesołowską

10929935_612577282220057_1415390027894373301_n23.01.2015 r. w ramach działań profilaktycznych i realizacji projektu „Szkoła Zdrowego Stylu” w ZSO Nr 1 w Sędziejowicach odbyło się II Gminne Otwarte Forum Profilaktyczne.

Celem Forum było budowanie lokalnego systemu profilaktyki w zakresie zapobiegania niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży, kreowanie bezpieczeństwa dzieci młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem roli rodziców oraz podniesienie świadomości społeczeństwa na temat aktualnych zagrożeń cywilizacyjnych.

Na zaproszenie pani dyrektor Barbary Gawor na spotkanie przybyli znamienici goście: pani sędzia Anna Maria Wesołowska, psycholog O.mgr Adam Wyszyński, wójt Gminy Sędziejowice p. Jerzy Kotarski, wójt Gminy Widawa p. Michał Włodarczyk, przewodnicząca Rady Powiatu Łaskiego p. Teresa Wesołowska, proboszcz parafii Grabno ks.Wiesław Kalupa, sekretarz Gminy Sędziejowice p. Mirosław Potasiak, przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice p. Dariusz Cieślak i pozostali samorządowi radni , przyjaciel szkoły z Wielkopolski, znawca historii Powstania Styczniowego, p. Paweł Grzesiak, policjanci z działu prewencji do spraw nieletnich z Komendy Powiatowej Policji w Łasku, dyrektor Gminnego Ośrodka kultury w Sędziejowicach p. Grzegorz Brożyński, przewodniczący Rady Rodziców p. Paweł Buczkowski, dzieci i młodzież, rodzice i nauczyciele oraz mieszkańcy gminy, którym bezpieczeństwo dzieci nie jest obojętne.