Inicjatywa ufundowania sztandaru dla Policji

sztandarW piątek 9 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Łasku odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin z terenu powiatu w sprawie ufundowania sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Łasku.

W spotkaniu oprócz Starosty Łaskiego Cezarego Gabryjączyka oraz Wicestarosty Marka Krawczyka uczestniczyli również: Burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek, Wójt Gminy Wodzierady Renata Szafrańska, Wójt Gminy Widawa Michał Włodarczyk, Przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice Dariusz Cieślak oraz Sekretarz Gminy Buczek Zenona Romankiewicz.

Przedstawiciele wszystkich samorządów jednomyślnie podjęli decyzję o potrzebie powołania społecznego komitetu ds. ufundowania sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji oraz aktywne włączenie się w całą inicjatywę, której zwieńczeniem będzie przekazanie sztandaru Komendantowi Powiatowemu w trakcie Wojewódzkiego Święta Policji, które w lipcu br. odbędzie się w Łasku.

Ustalono również datę pierwszego posiedzenia komitetu na którym zostanie on oficjalnie powołany. W skład komitetu wchodzić będą: Starosta i Wicestarosta Łaski, Burmistrz Łasku, wójtowie gmin znajdujących się na terenie powiatu oraz wszyscy przewodniczący rad. Zaproszenie do udziału w komitecie skierowane zostanie również do Senatora RP Andrzeja Owczarka oraz Prezesa Zarządu Powiatowego OSP druha Wojciecha Pokory.