Szkolenia dla liderów z obszarów wiejskich

liderUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego organizuje cykl szkoleń dla liderów społecznych z obszarów wiejskich województwa łódzkiego. W ramach cyklu odbędą się trzy bezpłatne zjazdy tematyczne.

Celem cyklu szkoleń jest:

– podniesienie kompetencji lokalnych liderów w zakresie działań oddalonych na terenach wiejskich województwa łódzkiego

– wzmocnienie działalności organizacji pozarządowych na terenach wiejskich

– aktywizacja działań oddalonych na terenach wiejskich

– aktywizacja mieszkańców wsi, rozwijanie przedsiębiorczości na wsi

– integracja środowiska lokalnych liderów z trenerów wiejskich województwa łódzkiego.

Terminy szkoleń:

I cykl – „Budowanie i zarządzanie organizacją na terenach wiejskich”

I zjazd: 02/03.09.2014

II zjazd: 09/10.09.2014

III zjazd: 16/17.09.2014

II cykl: – „Budowanie i zarządzanie organizacją na terenach wiejskich”

 I zjazd: 04/05.09.2014

II zjazd: 10/11.09.2014

III zjazd:18/19.09.2014

III cykl: – „Budowanie partnerstw jako czynnik zmiany społeczności lokalnej” *

I zjazd: 01/02.10.2014

II zjazd: 08/09.10.2014

III zjazd: 14/15.10.2014

* szkolenie dla uczestników poprzednich szkoleń, jak również uczestników szkoleń realizowanych w projekcie w roku 2013

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego, który można otrzymać kontaktując się na adres e-mail: rekrutacja@szkoleniaue.pl

Formularze należy nadsyłać do 18 sierpnia 2014 r. ( w przypadku dostępności miejsc istnieje możliwość przesłania formularza w późniejszym terminie)

UWAGA rekrutacja przedłużona do 27 sierpnia!

Dodatkowo prosimy o wydrukowanie, podpisanie formularza oraz wysłanie go pocztą na adres:

Instytut Konsultantów Europejskich

Ul. Stanisława Wyspiańskiego 41

 62-800 Kalisz

 Osoba do kontaktu: Anita Nastawska, rekrutacja@szkoleniaue.pl, tel. 514 362 642

 Wybrane osoby po przesłaniu formularza zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, pozwalającą na zebranie grupy lokalnych liderów, którzy poszerzą swoją dotychczasową wiedzę w zakresie szeroko rozumianej aktywizacji społeczności lokalnych i uzyskają nowe narzędzia, dzięki którym będą mogli efektywniej realizować swoje cele. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem szkoleń i formularzem zgłoszeniowym na stronie www.ngo.lodzkie.pl

 Szkolenia współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 Instytucja zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.”

Szkolenie przeprowadzi Instytut Konsultantów Europejskich.

Szczegóły na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego