Susza – wnioski o szacowanie szkód

Rolnicy poszkodowani przez suszę mogą złożyć wniosek o szacowanie szkód do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski składa się za pomocą aplikacji online.

Zgodnie z ust. 10 Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa producent rolny składa wniosek o szacowanie szkód za pomocą publicznej aplikacji. Po złożeniu wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku, w którym wystąpiła susza, do dnia 15 października roku wystąpienia suszy.

Rolnik w pierwszej kolejności zgłasza szkodę za pośrednictwem aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą” https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign.

Po zgłoszeniu elektronicznym, jeśli rolnik uzna, że wycena dokonana przez aplikację odbiega od rzeczywistych strat, może złożyć w Urzędzie Gminy wniosek o szacowanie szkód suszowych przez komisję klęskową na miejscu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, komisja powinna oszacować szkody do dwóch miesięcy od zgłoszenia przez producenta rolnego powstania tych szkód, jednak nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy, albo jej likwidacji.

Następnie Komisja jest zobowiązana do złożenia w terminie 30 dni od dnia szacowania skutków suszy, jednak nie później niż do 15 października roku wystąpienia suszy raportu z oszacowania szkód za pośrednictwem aplikacji publicznej „zgłoś szkodę rolniczą” oraz w wersji papierowej, właściwemu wojewodzie za względu na miejsce powstania szkód.

Facebook Comments Box