Zadbaj o rachunki – uniknij kary

Mieszkańcy, którzy posiadają na swoich nieruchomościach szamba i przydomowe oczyszczalnie ścieków, powinni wymagać od firm odbierających nieczystości rachunków za usługę. Za ich brak można zapłacić karę. Usługę świadczyć mogą wyłącznie przedsiębiorcy posiadający odpowiednie zezwolenie.

Zasady dotyczące bezodpływowych zbiorników (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni reguluje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Według jej zapisów, poza obowiązkiem posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych, należy też mieć potwierdzenie regularności ich odbioru. Nie wyrzucajmy starych rachunków, należy je zachować na okoliczność kontroli.

Warto zadbać o kompletność dokumentów także z innych powodów. Według zasad dobrej praktyki rolniczej wymaganych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przy udzielaniu dopłat, niedopuszczalne jest by ścieki z budynków mieszkalnych były gromadzone lub wywożone wspólnie z gnojówką lub gnojowicą na grunty rolne.

Poza tym ważny jest odpowiedni stan techniczny instalacji. Nieszczelne szambo grozi zanieczyszczeniem bakteriologicznym i chemicznym wody oraz gleby. Chorobotwórcze bakterie są wchłaniane przez rośliny, w tym także warzywa w przydomowych ogródkach. Szkodliwe związki chemiczne rozprzestrzeniają się także na większe odległości, skażając wody podziemne. Dlatego przepisy nakazują regularne kontrole oraz kary dla mieszkańców, którzy w nieodpowiedni sposób dbają o wywóz nieczystości ciekłych.

Przypominamy też, że do 31 grudnia 2022 roku należy zgłosić posiadanie zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Więcej informacji u druk zgłoszenia tutaj: http://bit.ly/3g3u6Uo  

Usługę wywozu nieczystości ciekłych mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Sędziejowice. Lista firm posiadających aktualnie koncesje dostępna jest poniżej.

Lp.Nazwa firmy, adresData złożenia wnioskuData wydania zezwoleniaData wygaśnięcia, cofnięcia lub zmiany zezwoleniaRodzaj prowadzonej działalności
1.„SZAMBEX” Usługi Asenizacyjne Ryszard Pietruszka ul. Jesionowa 5/14, 98-100 Łask tel. 600 486 67128.04.2017 r.08.05.2017 r.07.05.2027 r.Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych -działalność zawieszona
2.TOI TOI Polska Sp. z o.o. ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa tel. 22 614 59 7903.08.2017 r.28.08.2017 r.31.08.2027 r.Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
3.„SZAMBEX” Łukasz Pietruszka ul. Jesionowa 5/14, 98-100 Łask tel. 727 575 85806.02.2018 r.12.02.2018 r.11.02.2028 r.Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
4.WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze tel. 032 278 45 3113.06.2018 r.19.06.2018 r.19.06.2028 r.Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
5.mToilet sp. z o.o. ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa tel. 800 000 80012.11.2020 r.30.11.2020 r.23.12.2030 r.Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
6.Zakład Usług Asenizacyjnych Jakub Dąbrowski ul. Oficerska 22/4, 95-020 Wiśniowa Góra Tel. 600 25 40 4420.01.2021 r.17.03.2021 r.01.04.2031 r.Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
7.Skup surowców wtórnych Adam Kowasz Poręby 15b, 98-220 Zduńska Wola Tel. 695 482 58208.04.2021 r.20.04.2021 r.01.05.2031 r.Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
8.Dawid Pietruszka SZAMBEX -TRANS ul. Jesionowa 5/14, 98-100 Łask Tel. 721-743-29221.04.2021 r.05.05.2021 r.06.05.2031 r.Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
9.JU Asenizacja Jacek Urbański Michałów 25 98-220 Zduńska Wola Tel. 501 086 50023.02.2022 r.08.03.2022 r.08.03.2032 r.Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Facebook Comments Box