GOPS rusza z dodatkiem węglowym – wniosek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach uprzejmie informuje, iż od dnia dzisiejszego, tj. 17.08.2022r. można składać wnioski o dodatek węglowy.
Druki można pobrać w GOPS w Sędziejowicach oraz poniżej w załączeniu.

Wnioski o dodatek węglowy można składać w terminie do 30 listopada 2022r., w następujący sposób:

– osobiście w siedzibie GOPS, pokój nr 3 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.00)

– pocztą tradycyjną na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wieluńska 7, 98-160 Sędziejowice

– elektronicznie (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego)

 

Wypłata dodatku węglowego następuje w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Facebook Comments Box