Sprawozdanie z działalności od 23 września 2020 r. do 20 października 2020 r.

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Sędziejowice oraz jednostek organizacyjnych gminy w okresie od 23 września 2020 r. do 20 października 2020 r.

Sprawozdanie zostało przyjęte przez radnych jednogłośnie podczas XXIII sesji Rady Gminy Sędziejowice. 

Sprawozdanie (po pobrania)