Konsultacje projektu uchwały w sprawie programu współpracy z NGO

Wójt Gminy Sędziejowice ogłosił konsultacje projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”. Takie konsultacje odbywają się corocznie. Niestety w tym roku, są on wyjątkowo utrudnione ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce.

W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie gminy Sędziejowice, do wnoszenia uwag i opinii do 9 listopada 2020 r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii. Opinie i uwagi należy:
• przesłać na adres: Urząd Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice
• składać w biurze podawczym Urzędu Gminy Sędziejowice
• przesłać na adres e-mail: promocja@gminasedziejowice.pl

Attachments:
Download this file (Formularz uwag.pdf)Formularz uwag.pdf [ ] 197 kB 2020-10-27 08:18
Download this file (Program - 2021.pdf)Program – 2021.pdf [ ] 242 kB 2020-10-27 08:38
Download this file (Zarządzenie nr 197.20.pdf)Zarządzenie nr 197.20.pdf [ ] 2867 kB 2020-10-27 08:18