Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na 2020 rok

Informujemy, że zostały przygotowane harmonogramy odbioru odpadów komunalnych dla zabudowy zamieszkałej i niezamieszkałej na terenie Gminy Sędziejowice na rok 2020.

Harmonogramy dostępne są pod adresem: http://bit.ly/HarmonogramOdpady2020. Harmonogramy dostarczone zostaną także do skrzynek pocztowych do zabudowy jednorodzinnej oraz kilkurodzinnej.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących harmonogramów lub innych kwestii związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w dyspozycji pozostają pracownicy Referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Sędziejowice pod nr tel. 43 677 16 93 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: srodowisko@gminasedziejowice.pl.