2019 dobiega końca. Czas na nowe wyzwania

2019 rok dobiega końca, warto więc pokusić się o krótkie podsumowanie naszych działań. A pracy w ostatnich dwunastu miesiącach było sporo.

Budowaliśmy, remontowaliśmy i utwardzaliśmy gminne drogi m.in. w Rososzy, Woli Wężykowej, Marzeninie, Sędziejowicach, Przymiłowie, Podulach, Woli Marzeńskiej, Nieceni i Kamostku.

Warto też wspomnieć o oddaniu łącznika z drogą ekspresową S8. Dzięki tej inwestycji zwiększamy szanse na ściągnięcie do naszej gminy nowych inwestorów. Pierwsze firmy już kupiły działki pod budowę magazynów.

Wykonaliśmy prace modernizacyjne Stacji Uzdatniania Wody w Pruszkowie i Sędziejowicach oraz zleciliśmy audyt naszej sieci wodociągowej, żeby wyeliminować braki wody, które w ostatnim czasie bardzo dokuczały naszym mieszkańcom. 

Zmodernizowaliśmy stadion gminny w Sędziejowicach, czyli miejsce gdzie mieszkańcy mogą rozwijać swoje sportowe pasje czy kibicować naszej drużynie piłkarskiej. Ruszyliśmy też z remontem boiska w Dobrej.

W 2019 roku udało nam się pozyskać sporo pieniędzy z funduszy zewnętrznych. W Dobrej pojawił się nowy oddział przedszkolny sfinansowany z pieniędzy unijnych. ZSO w Sędziejowicach pozyskało od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowane na ekopracowanie zewnętrzną, a dla Zespołu Szkół w Marzeninie złożyliśmy wniosek o dofinansowanie rozbudowy szkoły. Dzięki dofinansowaniu unijnemu zrealizowaliśmy szkolenia komputerowe dla mieszkańców naszej gminy, organizowane w poszczególnych miejscowościach. Wsparcie zewnętrzne pomogło nam również przebudować wspomniane wcześniej drogi w Rososzy (dotacja Wojewody Łódzkiego) oraz Woli Wężykowej (dotacja Zarządu Województwa Łódzkiego).

Sporo działo się także w poszczególnych miejscowościach, gdzie korzystano z funduszu sołeckiego i grantów sołeckich (m.in. place zabaw które powstały w Kustrzycach, Kamostku i Pruszkowie, boisko do streetballa w Grabnie, utwardzono tereny przed: świetlicą we Wrzesinach, OSP w Grabnie i Sobiepanach, wykonano instalacje klimatyzacyjne w budynkach: OSP Grabi i świetlice wiejskiej w Kustrzycach. Prace remontowe nie ominęły również świetlic w Przymiłowie i Lichawie oraz strażnic w Bilewie i Żaglinach).

Nie zapomnieliśmy również o kulturze i rozrywce dla mieszkańców. Wspólnie z Grupą Motocyklową Forever Young stworzyliśmy „MotoFolk”, nową formułę plenerowej imprezy rekreacyjnej, która przyciągnęła wielu mieszkańców gminy, powiatu, ale i województwa. W sierpniu zorganizowaliśmy pierwszą „Rekonstrukcję Bitwy pod Sędziejowicami”, a w grudniu dzięki inicjatywie KGW Sędziejowice mieszkańcy mogli wziąć udział w Sędziejowickim Kiermaszu Bożonarodzeniowym.

Rok 2019 kończymy bez konieczności zaciągania kredytu, ale ze świadomością, że jest to efekt kłopotów z wyłonieniem wykonawcy budowy przedszkola w Sędziejowicach. Doprowadzenie do pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu na tą wielką inwestycję i rozpoczęcie budowy to jeden z naszych priorytetów na pierwszy kwartał 2020 roku.

Wszystko co wydarzyło się w gminie Sędziejowice w 2019 roku to zasługa wielu osób. Serdecznie dziękuję za zaangażowanie i troskę o naszą „małą ojczyznę” wszystkim radnym Rady Gminy Sędziejowice, sołtysom, pracownikom urzędu i jednostek samorządowych.

Nieoceniona jest jednak także aktywność wielu mieszkańców. To Państwo zgłaszacie świetne pomysły, sygnalizujecie potrzeby, proponujecie rozwiązania. Państwa zaangażowanie w życie naszej gminy jest dla mnie niezwykłą motywacja do dalszej pracy.

 Jestem przekonany, że w 2020 roku możemy osiągnąć wspólnie dużo więcej i zrealizować nawet najbardziej ambitne projekty.