Młodzieżowy Sejmik Województwa Łódzkiego

Jeśli skończyłeś 14 lat, a nie przekroczyłeś 19 roku życia, mieszkasz i uczysz się w województwie łódzkim, możesz zostać radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Jak zostać radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego?

Trzeba wziąć udział w konkursie na temat „100 lat Województwa Łódzkiego” i przygotować jedną z trzech prac:                                        

  • pracę pisemną (nie więcej niż 20 stron),               
  • prezentację  multimedialną (nie więcej niż 30 slajdów) lub
  • film (trwający nie dłużej niż 300 sekund).

Termin składania prac:

31 stycznia 2020 r. do godziny 15.30 – decyduje data wpływu!

Gdzie składać prace konkursowe (można je wysłać pocztą)? Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Kancelaria Sejmiku, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

Kryteria oceny prac oraz szczegóły dotyczące Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego znajdziesz tutaj.