II sesja Rady Gminy Sędziejowice

W dniu 29 listopada 2018 r. w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach odbyła się II Sesja Rady Gminy Sędziejowice.

Radni zapoznali się m.in. z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Sędziejowice za rok szkolny 2017/2018 oraz podjęli uchwały: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r. , w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sędziejowice, w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości, w sprawie ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w sprawie pomników przyrody na terenie gminy Sędziejowice, w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.

Ustalili także składy osobowe wszystkich komisji Rady Gminy Sędziejowice, których składy dostępne są na stronie internetowej gminy.

Cały zapis sesji: