Gmina Sędziejowice z najwyższym dofinansowaniem w historii

Prawie 7 milionów złotych otrzyma Gmina Sędziejowice na budowę nowego przedszkola w Sędziejowicach. Dotacja zostanie udzielona w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Zarząd Województwa Łódzkiego rozstrzygnął konkurs w ramach którego samorząd gminny z Sędziejowic ubiegał się o dofinansowanie budowy nowego przedszkola. Całość projektu wyszacowana została na 12.036.675,83 zł, z czego połowa zostanie pokryta ze środków unijnych. – To wielka chwila dla wszystkich mieszkańców Gminy Sędziejowice. Udało się osiągnąć najwyższe dofinansowanie w historii naszej gminy. To wielki sukces urzędników z Panem Wójtem na czele, którzy poprowadzili całą procedurę, ale także radnych, którzy wierzyli w powodzenie tego wniosku – komentuje Dariusz Cieślak, przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice.

Budowa przedszkola to nie pierwsze działanie sędziejowickiego samorządu dofinansowane przez Zarząd Województwa Łódzkiego. Aktualnie na ukończeniu są prace związane z modernizacją bieżni na stadionie gminnym dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a w ubiegłym roku z tego samego programu gmina pozyskała wsparcie na kompleksową przebudowę ulicy Dolnej w Sędziejowicach.  – Trzeba próbować pozyskiwać pieniądze ze wszystkich możliwych źródeł, bo to pozwala zrealizować nawet najambitniejsze inwestycje, których samodzielnie nie moglibyśmy sfinansować- podsumowuje Cieślak.

Projekt będzie dofinansowany w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.3 Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.