XLVI sesja Rady Gminy Sędziejowice

Uprzejmie informuję, że w dniu 17 października /środa/ 2018 r. o godzinie 1000 odbędzie się XLVI sesja Rady Gminy Sędziejowice w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Gminy.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie między sesjami.
  5. Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
  6. Interpelacje i wnioski.
  7. Podjęcie uchwał:

1/ w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r.;

2/ w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

  1. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
  2. Wolne wnioski i informacje.
  3. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Dariusz Cieślak

Facebook Comments Box