OSP Sędziejowice skończyła 100 lat

Uroczystości Jubileuszu 100-Lecia powstania i przekazania samochodu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach połączone z obchodami Gminnego Dnia Strażaka 2018 zaplanowano na dwa dni.

15 czerwca br. odbyła się msza święta w kościele parafialnym pod wezwaniem Świętej Marii Magdaleny Pokutnicy i Świętego Klemensa I Rzymskiego w Sędziejowicach w intencji strażaków OSP Sędziejowice i strażaków z terenu całej gminy, która celebrowana była przez księży: ks. Adama Stańdo – kapelana strażaków województwa łódzkiego, ks. kan. Jarosława Wojtala – kapelana strażaków powiatu łaskiego i ks. kan. Dariusza Chlebowskiego – proboszcza Parafii Sędziejowice.

Po mszy świętej nastąpił przemarsz pododdziałów, pocztów sztandarowych
i orkiestry na plac przed strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach, gdzie dokonano odsłonięcia i poświecenia tablicy pamiątkowej dla upamiętnienia uroczystych obchodów Jubileuszu 100-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach, zamontowanej na ścianie frontowej budynku strażnicy OSP. Tablica została odsłonięta przez druha Wojciecha Pokorę – członka Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Łodzi, prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Łasku, st. brygadiera Piotra Rudeckiego – komendanta powiatowego PSP w Łasku, Pana Jerzego Kotarskiego – wójta Gminy Sędziejowice i druha Władysława Gabrysiaka – prezesa OSP w Sędziejowicach, a poświęcona przez księży A. Stańdo, J. Wojtala i D. Chlebowskiego.

Następnie odznaczono strażaków odznakami za wysługę lat: – 45 lat w OSP druha Bogdana Krawczyka; – 40 lat w OSP druhów: Krzysztofa Chachułę, Lechosława Matusiaka i Jerzego Stachowiaka; – 35 lat w OSP druha Czesława Masiaka; – 30 lat w OSP druhów: Grzegorza Frygę, Władysława Gabrysiaka, Jarosława Opieczyńskiego, Leona Sobalę, Edwarda Sobczaka, Piotra Stachowiaka i Sławomira Zawadzkiego; – 20 lat w OSP druhnę Annę Smolarek-Łągiewczyk oraz druhów: Łukasza Jackowskiego, Roberta Krawczyka, Marcina Sobalę, Tomasza Sobalę i Pawła Skotnickiego; – 15 lat w OSP druhów: Piotra Chachułę, Sebastiana Cierpuchę, Bartłomieja Gabrysiaka, Grzegorza Grzelińskiego, Zdzisława Karpińskiego, Jana Kratę, Damiana Krawczyka, Waldemara Krawczyka, Witolda Kruka, Daniela Lewandowskiego, Bogusława Łągiewczyka, Lucjana Malinowskiego, Edwarda Nowaka, Tomasza Nowińskiego, Łukasza Pawłowskiego, Jana Piechola, Piotra Piechola, Konrada Rżanka, Arkadiusza Sztukę, Sylwestra Sztukę i Czesława Zielińskiego; – 10 lat w OSP druhny: Jolantę Sierszyńską i Dagmarę Walicką oraz druhów: Dariusza Chadrysiaka, Jacka Dawidzkiego, Piotra Nowaka, Damiana Piechola, Krzysztofa Sierszyńskiego, Bartosza Sobczaka, Marcina Stachowiaka, Daniela Szewczyka, Dawida Troczyńskiego, Rafała Walickiego i Dariusza Woźniaka; – 5 lat w OSP druhny: Agatę Gajewską, Anitę Gajewską, Aleksandrę Kruk, Patrycję Mielczarek, Joannę Nowak i Beatę Szewczyk oraz druhów: Marcina Jaszczaka, Krzysztofa Piaskowskiego, Macieja Polę, Marcina Polę, Marka Szewczyka i Sylwestra Szewczyka.

Główne obchody rozpoczęły się w dniu 16 czerwca br. od złożenia meldunku przez druha Tomasza Mielczarka – komendanta gminnego OSP, który odebrał i dokonał przeglądu pododdziałów druh Jan Ryś – członek Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP, prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Łodzi.

Oficjalnego rozpoczęcia uroczystości dokonał Jerzy Kotarski – wójt Gminy Sędziejowice, przewodniczącySpołecznego Komitetu Obchodów Jubileuszu 100-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach, który powitał przybyłych gości: Piotra Polaka – Posła na Sejm RP, gen. brygadiera w st. spocz. Wiesława Leśniakiewicza – wiceprezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP, – nadbrygadiera w st. spocz. Tadeusza Karcza – członka Zarządu Głównego Związku OSP RP, wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Łodzi, Jolantę Ziębę-Gzik – członka Zarządu Województwa Łódzkiego, – druha Jana Rysia – członka Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP, prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Łodzi, gen. brygadiera w st. spocz. Teofila Jankowskiego – byłego komendanta głównego PSP, nadbrygadiera w st. spocz. Romana Kaźmierczaka – byłego mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP, nadbrygadiera w st. spocz. Andrzeja Witkowskiego – byłego łódzkiego komendanta wojewódzkiego PSP, Teresę Wesołowską – starostę łaskiego, druha Wojciecha Pokorę – członka Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Łodzi, prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łasku, st. kpt. Łukasza Bośkę – reprezentującego komendanta powiatowego PSP w Łasku, Gabriela Szkudlarka – burmistrza Łasku, Michała Włodarczyka – wójta Gminy Widawa, druha Arkadiusza Kulkę – dowódcę pożarniczej kompanii reprezentacyjnej, druha Wojciecha Fraszkę – prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Sędziejowicach, ks. Jerzego Dominowskiego – proboszcza Parafii Marzenin oraz strażaków, mieszkańców, sołtysów i radnych z przewodniczącym Rady Gminy Sędziejowice Dariuszem Cieślakiem.

Następnie po odczytaniu rysu historycznego jednostki przez druhnę Jolantę Sierszyńską – wiceprezes Zarządu OSP w Sędziejowicach, jednostkę odznaczono Złotym Znakiem Związku OSP RP oraz przekazano na jej wyposażenie nowy samochód pożarniczy typu lekkiego marki Opel Movano, który zakupiła Gmina Sędziejowice przy wsparciu WFOŚiGW w Łodzi. Samochód pożarniczy przekazał Jerzy Kotarski – wójt Gminy Sędziejowice, a odebrał kluczyki do pojazdu druh Władysław Gabrysiak – prezes Zarządu OSP w Sędziejowicach.

W dalszej części uroczystości wręczono odznaczenia strażakom OSP Sędziejowice, które otrzymali: – Złotą Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej – druh Władysław Gabrysiak; Złoty Znak Związku OSP RP – druh Tadeusz Kazimierczak; Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa – druhna Anna Smolarek-Łągiewczyk i druhowie: Waldemar Krawczyk, Witold Kruk, Łukasz Pawłowski, Konrad Rżanek, Marcin Sobala i Tomasz Sobala; Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa – druhowie: Jacek Dawidzki, Grzegorz Grzeliński i Marcin Stachowiak, Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa – druhowie: Dariusz Chadrysiak, Sebastian Cierpucha, Marcin Jaszczak, Tomasz Nowiński, Damian Piechol i Rafał Walicki; Odznakę „Strażak Wzorowy” – druhny: Aleksandra Kruk, Joanna Nowak i Dagmara Walicka oraz druhowie: Maciej Pola i Marcin Pola.

Ponadto wieloletnim druhom wręczono Odznaki za Wysługę: 60 lat w OSP druhowi Stefanowi Ochęckiemu oraz 50 lat w OSP druhom: Janowi Dąbrowskiemu, Marianowi Jabłońskiego, Tadeuszowi Kazimierczakowi, Władysławowi Sobali i Jerzemu Szewczykowi.

Należy wspomnieć, że w związku z Jubileuszem 100-lecia powstania OSP w Sędziejowicach, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda – na wniosek Wojewody Łódzkiego, za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej odznaczył Srebrnym Krzyżem Zasługi: druhnę Jolantę Sierszyńską oraz druhów: Jana Dąbrowskiego i Sławomira Zawadzkiego, podczas uroczystości w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w dniu 13 czerwca 2018 r.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał druh Wojciech Fraszka – prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Sędziejowicach, który podziękował wszystkim za przybycie i udział w uroczystości. Po tym wystąpieniu druh Władysław Gabrysiak – prezes Zarządu OSP wręczył okolicznościowe plakietki Jerzemu Kotarskiemu i Markowi Okupińskiemu, w podziękowaniu za wsparcie organizacji obchodów jubileuszowych, a następnie wspólnie z druhną Jolantą Sierszyńską i druhem Władysławem Sobalą wszystkim zaproszonym gościom wręczono medale okolicznościowe, wybite na Jubileusz 100-lecia powstania OSP w Sędziejowicach.

Uroczystość zakończyła się defiladą poddziałów i pocztów sztandarowych z OSP: Bilew, Brzeski, Grabia, Grabno, Kamostek, Marzenin, Pruszków, Sędziejowice, Siedlce, Sobiepany, Żagliny oraz spoza gminy OSP Czetków, Sięganów i Zapolice. Ponadto odbył się koncert Strażackiej Orkiestry Dętej DRUH OSP Sędziejowice.

Autor: Marek Okupiński