26653959_10208357935024934_1189387996_o

Modernizacja stadionu gminnego w Sędziejowicach

2018 rok będzie przełomowym momentem dla obiektu sportowego usytuowanego w Sędziejowicach Kolonii. Obiekt doczeka się modernizacji bieżni, ale nie tylko.

Na początku kadencji samorząd Gminy Sędziejowice przygotował dokumentację techniczną na modernizację stadionu gminnego. Ze względu na kosztowność przedsięwzięcia projekt został podzielony na trzy etapy, których kluczowymi elementami są: bieżnia, boisko wielofunkcyjne i płyta boiska.

Wkrótce samorząd ogłosi przetarg na pierwszy z etapów. W piątek 23 lutego Pan Wójt podpisał umowę do dofinansowanie inwestycji w ramach środków PROW, pozyskanych dzięki współpracy z Lokalną Grupą Działania „Dolina rzeki Grabi”. Około 630 tysięcy złotych będzie kosztować całość przedsięwzięcia związana z nową bieżnią i elementami lekkoatletycznymi. Cieszę się, że kierunek w którym na początku kadencji podążył wójt i rada gminy przechodzi od planów do realizacji. Dużo w tym zasługa pracowników urzędu którzy przygotowali dokumentację, ale i szukają różnych źródeł na pozyskanie środków.

Na tym jednak nie koniec. Przygotowany został wniosek o dofinansowanie kolejnego etapu dotyczącego budowy boiska wielofunkcyjnego. Złożono go w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Łódzkiego. Około 170 tysięcy złotych powinno kosztować takie przedsięwzięcie, ale samorząd województwa będzie dotował zadanie do maksymalnej kwoty 100 tysięcy złotych. Urząd przygotował dobry wniosek, ale teraz decyzja leży już wyłącznie po stronie Zarządu Województwa Łódzkiego.  Konkurencja jest duża, ponieważ wniosków do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło na 14 milionów złotych, a do rozdysponowania są 4.

Ponadto w budżecie Gminy Sędziejowice na 2018 roku w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwo Sędziejowice-Kolonia zabezpieczyło środki na wymianę wysłużonego ogrodzenia. Jeśli uda się zrealizować to zadanie, to z pewnością będzie to kolejna pozytywna zmiana w otoczeniu obiektu.