Dotacje dla OSP w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi

Urząd Marszałkowski zabezpieczył środki na pomoc finansową dla gmin na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wniosek o udzielnie pomocy finansowej formie dotacji celowej należy sporządzić na druku opublikowanym na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi i dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2018 r.

Każda gmina może złożyć JEDEN wniosek, ale dotyczący planowanego zakupu sprzętu dla jednej lub kilku jednostek OSP z terenu danej gminy. Wnioskowana kwota dotacji nie może być wyższa niż 25.000,00 złotych.

Szczegółowe informacje: http://bit.ly/2nKCGJu