XXXVI sesja Rady Gminy Sędziejowice

Uprzejmie informuję, że w dniu 26 stycznia /piątek/ 2018 r. o godzinie 13:00 odbędzie się XXXVI sesja Rady Gminy Sędziejowice w Sali A Urzędu Gminy Sędziejowice.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał:
    1. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r.,
    2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łaskiemu,
    3. zmieniająca uchwałę Nr XII/78/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zduńskowolskiego.
  4. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Dariusz Cieślak