57722e4799244_o

Kolejny krok do podstrefy ŁSSE w Pruszkowie

Na ostatniej sesji Rady Gminy Sędziejowice podjęliśmy również decyzję o rozpoczęciu prac nad miejscowym planem zagospodarowania dla potencjalnych terenów inwestycyjnych w Pruszkowie.

Wskazane na mapie działki Powiatu Łaskiego mają w przyszłości stanowić podstrefę Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Sporządzenie przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika z konieczności ustalenia przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania i zabudowy terenów położonych w zachodniej części wsi Pruszków. Obszar określony niniejszą uchwałą nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Sporządzenie przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi realizację wniosku Zarządu Powiatu Łaskiego dotyczącego przeznaczenia terenów pod funkcje przemysłowo-usługowe, ze względu na starania dotyczące utworzenia podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przedmiotowy obszar położony jest w pobliżu węzła drogi ekspresowej S8 – Zduńska Wola Wschód.

Rada Gminy Sędziejowice stwierdziła zasadność opracowania miejscowego planu dla tego obszaru. Stwarza to możliwość utworzenia atrakcyjnych terenów inwestycyjnych i stymulacji rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie naszej gminy.

22195541_809693845877233_6594717184554932435_n 22221904_809693862543898_3068216991401305119_n