Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy Sędziejowice ogłasza zbiórkę odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Sędziejowice, którą przeprowadzi firma EKO-REGION Sp. z o.o. w terminie 03.07.2017 r. – 07.07.2017 r. (wg załączonego harmonogramu).

Odpady odbierane będą bezpośrednio sprzed posesji mieszkańców od godziny 6 00. Odpady należy wystawić w miejscu widocznym przed wejściem na teren nieruchomości, w taki sposób by nie powodowały zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.

Podczas zbiórki odbierane będą następujące rodzaje odpadów:

  • odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07 (elementy mebli, meble tapicerowane, dywany, wykładziny, okna);
  • metale (złom metalowy) o kodzie 20 01 40;
  • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne o kodzie 20 01 35 (telewizory, monitory);
  • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne o kodzie 20 01 36 (pralki, odkurzacze, drukarki, radia);
  • urządzenia zawierające freony o kodzie 20 01 23 (lodówki);
  • zużyte opony o kodzie 16 01 03;
  • odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01 (listwy drewniane, powiązane gałęzie).

Uwaga: Zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej przez podmioty gospodarcze.

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

3 LIPIEC 2017 r.

GRABICA, GRABNO, KORCZYSKA, OSINY, SIEDLCE, ZAMOŚĆ, WOLA WĘŻYKOWA,

4 LIPIEC 2017 r.

BRODY, BRZESKI, NOWE KOZUBY, PODULE, SOBIEPANY, STARE KOZUBY, ŻAGLINY

5 LIPIEC 2017 r.

DOBRA, KAMOSTEK, LICHAWA, SĘDZIEJOWICE, SĘDZIEJOWICE KOLONIA,

6 LIPIEC 2017 r.

BILEW, GRABIA, GRABIA TRZECIA, KUSTRZYCE, MARZENIN, PRZYMIŁÓW, WRZESINY,

7 LIPIEC 2017 r.

PRUSZKÓW, NIECENIA, ROSOSZA, WOLA MARZEŃSKA,