Nasze sołectwa przygotowują projekty!

Sołectwa z Gminy Sędziejowice będą aplikować o środki finansowe w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Łódzkiego.

W Lichawie projekt dotyczył będzie zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej i nadanie mu charakteru rekreacyjno-integracyjnego. Przewidziana jest również organizacja wydarzeń integracyjnych dla mieszkańców sołectw – powitanie i pożegnanie lata oraz tematyczne wydarzenia sportowe i edukacyjne.

Mieszkańcy Sędziejowic-Kolonii po raz kolejny będą wspólnie z Gminnym Klubem Sportowym Sędziejowice próbowali pozyskać sprzęt sportowy (m.in. bramki dla dzieci na stadion) na organizację sołeckiej akademii piłkarskiej.

Wniosek przygotować również ubiegłoroczny laureat konkursu – Sołectwo Bilew. W ubiegłym roku projekt tej miejscowości jako jedyny z gminy Sędziejowice otrzymał dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego.

Facebook Comments Box