lodzkiebig

Dotacje dla sołectw z Urzędu Marszałkowskiego na 2017 r.

Sołtysi w naszym województwie mogą ubiegać się o granty na niewielkie projekty. Przeznaczono na to łącznie 900 tys. zł.

Budowa chodnika, placu zabaw, dofinansowanie uroczystości patriotycznej albo sprzętu dla ochotniczej straży pożarnej, promocja produktów regionalnych – na tego typu projekty sołtysi w woj. łódzkim będą mogli uzyskać w tym roku dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.

Trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Wysokość środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Województwa Łódzkiego na rok 2017, przeznaczonych na udzielenie ww. pomocy finansowej wynosi 900.000 zł, Wnioski należy składać do 17 marca 2017 roku.

Szczegóły na oficjalnej stronie internetowej Województwa Łódzkiego.