XXIII sesja Rady Gminy Sędziejowice

Uprzejmie informuję, że w dniu 21 października /piątek/ 2016 r. o godzinie 12.00 odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy Sędziejowice w sali A Urzędu Gminy Sędziejowice.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Podjęcie uchwał:

1/ w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2016 r.;

2/ w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabi na zakup i dostawę nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×2;

3/ w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości pod rozbudowę stacji uzdatniania wody w Sędziejowicach;

4/ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienie o współpracy dotyczącego współfinansowania opracowania Katalogu Ofert Inwestycyjnych;

5/ uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice, w miejscowości Bilew i Marzenin – część zachodnia;

6/ uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice, w miejscowości Bilew i Marzenin – część wschodnia;

7/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice, w miejscowościach Bilew i Marzenin.

3. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Sędziejowice
/-/ Dariusz Cieślak