I Gminne Forum na Rzecz Młodzieży w Gminie Sędziejowice!

Stol-1-1Komisja Ekspertów Programu „Równać Szanse 2015” przyznała Gminnej Bibliotece Publicznej w Sędziejowicach dotację na realizację projektu w ramach Programu „Równać Szanse 2015 – Fora Lokalne”.

W związku z powyższym informujemy, iż w dniu 27 września 2016 r. w sali GOK w Sędziejowicach odbędzie się I Gminne Forum na Rzecz Młodych. Celem Forum jest stworzenie przestrzeni do dyskusji na temat możliwości lokalnego środowiska i doprowadzenie do podjęcia efektywnych działań na rzecz młodzieży.

Celem Programu Równać Szanse jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości i dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości. Ma bowiem takie samo prawo, jak jego rówieśnik z dużej aglomeracji, by spróbować odnieść sukces na miarę własnych możliwości oraz by jak najlepiej wykorzystać szanse, które przyniesie mu życie.

Zaproszeni zostaną przedstawiciele władz i instytucji samorządowych, dyrektorzy szkół i delegowani nauczyciele, przedstawiciele organizacji pozarządowych (straży pożarnej) i inni Goście.

W wyniku dyskusji oraz zajęć warsztatowych Uczestnicy Forum poznają realne problemy, potrzeby i aspiracje młodzieży zamieszkującej na terenie Gminy Sędziejowice oraz sposób postrzegania społeczności młodzieżowej przez przedstawicieli instytucji i organizacji powołanych do działań na jej rzecz. Po Forum powstanie Diagnoza środowiska lokalnego oraz plan wspólnych działań na rzecz młodzieży.

Obecnie młodzież przygotowuje materiały do promocji Forum: kalendarze, ulotki o działaniach młodzieży, filmik „Tu jest moje miejsce” oraz zastanawia się nad pakietem materiałów promocyjnych dla Uczestników Forum.

źródło: GBP w Sędziejowicach