Program 500+ w Gminie Sędziejowice

52308602-9207-4027-a657-613090c57b3bWraz z pierwszym dniem kwietnia rozpocznie się przyjmowanie wniosków o wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu „Rodzina 500+”.

Na terenie Gminy Sędziejowice podmiotem odpowiedzialnym za realizację programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach, 98-160 Sędziejowice, ul. Wieluńska 7.

Druki wniosku będzie można pobierać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej od dnia 1 kwietnia 2016 r. w godz. 800 – 1500.

Świadczenie w wysokości 500 zł będzie wypłacane rodzicom lub opiekunom na dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 roku życia. Świadczenie ma pomóc częściowo pokryć wydatki na wychowanie dziecka.

Wszelkie informacje dotyczące realizacji programu będą przekazywane mieszkańcom Gminy Sędziejowice za pośrednictwem strony internetowej www.gops.gminasedziejowice.eu oraz telefonicznie pod numerem (43) 67 715 81.