• „Gwarancja dla Młodzieży”

  W Młodzieżowym Centrum Kariery w Łasku nadal trwa rekrutacja do projektu „Gwarancja dla młodzieży”. Osoby bezrobotne, nie uczące się będące w wieku 18–25 lat, zamieszkałe również…

 • GRANT NA LEPSZY START

  Grant na lepszy start to program wsparcia młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa łódzkiego. Wspieramy udzielając doradztwa oraz organizując konkursy…

 • II edycja „SOŁECTW@ w sieci”

  Już od 20 marca można zgłaszać swoją stronę internetową do II ogólnopolskiego konkursu na najlepszą wiejską stronę internetową SOŁECTW@ w sieci. Przez najbliższy miesiąc administratorzy z…

 • Szlachetna Paczka podsumowana!

  22 lutego 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziejowicach wolontariusze, darczyńcy i przyjaciele projektu podsumowali minioną edycję projektu Szlachetna Paczka w Powiecie Łaskim. Sobotnia gala była…

 • Otwarty konkurs ofert dla NGO

  Zarząd Powiatu Łaskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2014 r. realizacji zadań w sferze sportu, polegających na organizacji przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym i…

 • Z bloga: Kasa dla NGO w 2014 roku

  Dzisiaj w trakcie posiedzenia Komisji Socjalnej Rady Gminy Sędziejowice pozytywnie zaopiniowaliśmy „Program współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok”. Sam projekt nie budził większych…

 • Konsultacja dla NGO

  Realizując uchwałę nr III/12/10 Rady Gminy Sędziejowice w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art….